Особистий кабінет
Особистий кабінет

Умови використання сервісу особистого кабінету Клініки Вихідного Дня

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання доступу до Internet сервісу Особистий кабінет

Відповідно до ст.633, ст.641 Цивільного кодексу України, умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх. «ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ Internet СЕРВІСОМ «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ», що нижче зазначені, є публічною офертою та публічним договором.На підставі ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, здійснення реєстрації у відповідності до п.6 «ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ Internet СЕРВІСОМ «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ» на web – сторінці розташованої у всесвітній мережі Internet за електронною адресою: https://cabinet.weclinica.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА ВИХІДНОГО ДНЯ» договору на умовах викладених нижче у «ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ Internet СЕРВІСОМ «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ». Internet СЕРВІС «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ» надається на безкоштовній основі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Директора

ТОВ «КЛІНІКА ВИХІДНОГО ДНЯ»

20.07.2021 року №3-од 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ Internet СЕРВІСОМ

«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ»

м. Київ «20» липня 2021 року

Дані правила, регулюють і містять порядок користування та умови доступу Пацієнта до Internet сервісу «Особистий кабінет», в якому знаходяться Дані про Пацієнта, в тому числі результати його Медичного обстеження, що були проведені Клінікою.

Дані правила, містять порядок та умови розміщенням Клінікою Даних про Пацієнта, в тому числі результатів його Медичного обстеження, із використанням розміщеного в мережі Internet сервісу «Особистий кабінет», який належить Клініці.  

Терміни та скорочення, які використовуються в даних Правилах та мають наступне значення:

«Клініка» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА ВИХІДНОГО ДНЯ», код ЄДРПОУ: 40026752, юридична адреса: Миколаївська обл., Кривоозерський р-н., смт. Криве Озеро, пров. Базарний 2А, місце провадження медичної практики: 03194, місто Київ, бульвар Кольцова, будинок 14 «З».

«Пацієнт» – фізична особа із аутентифікаційними даними, якій буде надаватись, надавалась та/або надається медична послуга Клінікою, та яка використовує Особистий кабінет, після своєї реєстрації в Особистому кабінеті.

«Особистий кабінет» Internet сервіс Особистий кабінет, це Internet сервіс який знаходиться на web – сторінці розташованої у всесвітній мережі Internet за електронною адресою: https://cabinet.weclinica.ua, доступ до якої надається Пацієнту після його реєстрації, та за допомогою інструментального сервісу аутентифікаційнних даних Клінікою надається можливість самостійного доступу Пацієнта до Даних про Пацієнта, в тому числі результатів його Медичного обстеження, що були проведені Клінікою, а також доступ до іншої інформації про Клініку та надання нею медичних послуг та інш., в тому числі направлення і отримання текстових повідомлень між Клінікою та Пацієнтом. Internet сервіс Особистий кабінет належить Клініці.

«Правила» - дані правила, регулюють і містять порядок користування та умови доступу Пацієнта до Internet сервісу Особистий кабінет, в якому знаходяться Дані про Пацієнта, в тому числі результатів його Медичного обстеження, що були проведені Клінікою. Дані правила, містять порядок та умови розміщенням Клінікою Даних про Пацієнта, в тому числі результатів його Медичного обстеження, із використанням розміщеного в мережі Internet сервісу Особистий кабінет, який належить  Клініці. 

«Медичне обстеження» - загальне та/або акушерське обстеження і огляд, та/або збір анамнезу, та/або лабораторні обстеження (в тому числі проведення аналізів), та/або ультразвукова діагностики, та/або біохімічний скринінг,  та/або мазки, та/або тести, та/або інші фізикальні, лабораторні та інструментальні обстеження.

«Медична таємниця» –  таємниця про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні Пацієнта.

«Лікарська таємниця»  медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості.

«Дані про Пацієнта» – інформація яка містить особисті дані Пацієнта, Медичну та Лікарську таємницю про Пацієнта і стан його здоров’я, в тому числі результати Медичного обстеження.

Аутентифікаційні дані:


«Пароль» – таємне слово чи комбінація символів, згенерована і зафіксована Пацієнтом з використанням   інструментарію сервісу, призначена для ідентифікації та верифікації особи і прав її доступу до Особистого кабінету.
 

1. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і ознайомлений про можливість використання Особистого кабінету шляхом реєстрації в Особистому кабінеті.

2. Зареєструвавшись в особистому кабінеті та/або використовуючи Особистий кабінет, Пацієнт підтверджує, що погоджується використовувати Особистий кабінет у відповідності до цілей та умов передбачених Правилами. Використовуючи Особистий кабінет та/або здійснивши реєстрацію в Особистому кабінеті, Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з Правилами в цілому і з кожним їх пункт окремо, в тому числі суттю Правил, їх термінами, умовами, відповідальністю, обмеженнями і заборонами.

3. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і ознайомлений із ст.286 ЦК України, ст.391, ст.40  Закону України «Основи законодавства України про охорону здоровя», Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі із такими поняттями як «Медична таємниця», «Лікарська таємниця», «Інформація про фізичну особу», «Персональні дані», «Обробка персональних даних», у зв’язку із чим Пацієнт надає право Клініці на використання і обробку всіх персональних даних Пацієнта і Даних про Пацієнта, в тому числі (но не обмежуючи) їх: збір, запис, систематизацію, зберігання, уточнення, вилучення, використання, передачу та інш.

4. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і надає згоду Клініці на розміщення в Особистому кабінеті Даних про Пацієнта, враховуючи, що Клініка не гарантує постійну і безперебійну роботу Особистого кабінету і не несе відповідальність за постійну безперебійну роботу Особистого кабінету. Пацієнт зобов’язується дотримуватись умов доступу до Особистого кабінету, що передбачені Правилами.   

5. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і надає згоду Клініці на розміщення в Особистому кабінеті Даних про Пацієнта під особисту відповідальність Пацієнта, із врахуванням того, що розміщення Даних про Пацієнта Клінікою здійснюється в Особистому кабінеті, до якого доступ Пацієнта здійснюється за допомогою мережі Internet (а саме в середовищі, що не виключає можливість збоїв в роботі програмного забезпечення та відсутності абсолютного захисту від протиправних посягань та дій третіх осіб), що виключає надання Клінікою гарантій Пацієнту про абсолютну конфіденційність, в тому числі збереження і незмінність, Даних про Пацієнта.      

6. Порядок реєстрації Пацієнта в Особистому кабінеті.

6.1. Для отримання Пацієнтом можливості використання Особистого кабінету, Пацієнту необхідно здійснити процедуру реєстрації, яка передбачена п.6 Правил.

6.2. Реєстрація Пацієнта в Особистому кабінеті надає можливість Пацієнту використовувати Особистий кабінет для цілей які передбачені Правилами. До закінчення процедури реєстрації Пацієнта, Пацієнт має доступ лише до стартової сторінки Особистого кабінету, web- формі для реєстрації в Особистому кабінеті, Правил та інших додаткових інформаційних матеріалів. 

6.3. Процедура реєстрації Пацієнта в Особистому кабінеті здійснюється Пацієнтом у наступному порядку:

 • за електронною адресою https://cabinet.weclinica.ua. заповнити всі рядки, позначені як обов’язкові, у web-формі. Для реєстрації необхідно зазначати достовірні дані, які раніше не використовувались для проведення процедури реєстрації в Особистому кабінеті, в тому числі номер телефону (на який буде надіслано повідомлення із кодом верифікації). Номер телефону, що зазначається Пацієнтом у web-формі для реєстрації повинен бути внесений в базу даних пацієнтів Клініки як номер телефону відповідного Пацієнта.
 • обов’язковою умовою реєстрації  є підтвердження і погодження Пацієнта із використанням  Особистого кабінету у відповідності до цілей та умов передбачених Правилами, що здійснюється шляхом відмітки мишею чек-бокс «Згоден з умовами надання послуг».
 • після заповнення web-форми і погодженням із використанням  Особистого кабінету у відповідності до цілей та умов передбачених Правилами, на номер телефону, зазначений Пацієнтом у web-формі,  надійде текстове повідомлення із кодом верифікації. Після воду на сайті коду верифікації натиснути мишею «Далі», чим Пацієнт завершує процедуру реєстрації.
 • після завершення процедури реєстрації, Пацієнт має можливість замінити пароль на інший, шляхом зазначення нового пароля у відповідній web-формі. В процесі роботи Пацієнта із Особистим кабінетом, Пацієнт має можливість за бажанням замінити пароль.        

7. Додаткові умови використання Особистого кабінету.

7.1. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнт несе особисту персональну відповідальність за достовірність даних, які надавались Пацієнтом при використанні Особистого кабінету, а також Пацієнт несе особисту персональну відповідальність за достовірність даних, які надавались Пацієнтом при реєстрації Пацієнта в Особистому кабінеті, в тому числі (но не обмежуючи), адресу електронної пошти Пацієнта, телефонний номер Пацієнта, які будуть використовуватись для зв’язку Пацієнта із Клінікою із наданням Клінікою необхідної інформації.   

7.2. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що обробка будь-яких Даних про Пацієнта і інформації про Пацієнта, здійснюється Клінікою у відповідності із діючим законодавством і особистої згоди Пацієнта, яка виражається у прийнятті Правил Пацієнтом шляхом реєстрації в Особистому кабінеті і використання Пацієнтом Особистого кабінету.    

7.3. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнт зобов’язаний використовувати усі доступні Пацієнту методи та способи по забезпеченню захисту інформації, до якої отримує доступ Пацієнт при використанні Особистого кабінету.  

7.4. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнту заборонено передавати Аутентифікаційні дані будь-ким особам, у зв’язку із ти,  що інформація яка розміщена в Особистого кабінету містить Дані про Пацієнта, в тому числі Медичну та Лікарську таємницю про Пацієнта і стан його здоров’я, а надання іншим особам Аутентифікаційних даних спричинить розголошення зазначеної інформації.

7.5. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнт несе особисту, персональну відповідальність за зберігання Аутентифікаційних даних і за розголошення Аутентифікаційних даних будь-ким особам, та за наслідки які це може спричинити.  

7.6. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнт зобов’язаний самостійно застосовувати всі заходи по збереженню конфіденційності, попередженню несанкціонованого використання та захисту Аутентифікаційних даних від їх несанкціонованого використання і доступу третіми особами. Пацієнту заборонено передавати Аутентифікаційні дані третім особам.

7.7. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що у випадку виникнення у Клініки підозри про спробу несанкціонованого проникнення та/або несанкціонованого проникнення до Особистого кабінету Пацієнта, із використанням Аутентифікаційних даних Пацієнта, Клініка має право заблокувати доступ до Особистого кабінету Пацієнта до моменту зміни Пацієнтом своїх Аутентифікаційних даних, які використовуються для доступу до Особистого кабінету.

 7.8. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Клініка має право в будь-який час, без додаткового повідомлення Пацієнта, вносити зміни до Правил та/або запроваджувати і застосовувати додаткові заходи і методи спрямовані на забезпечення безпеки використання Особистого кабінету, інформація про що розміщується на web -сайті.
7.9. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Клініка не несе будь-якої відповідальності за заподіяну Пацієнту та/або третім особам шкоду та збитки, у випадку їх заподіяння в результаті невиконання повністю або частково Правил Пацієнтом,   противоправних дій третіх осіб та/або програмного збою.

7.10. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнт має право використовувати Особистий кабінет зі всіма його функціями у відповідності до умов його використання, що встановлені Правилами.

7.11. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що будь-які зміни до Правил набувають чинності з моменту розміщення Правил із внесеними змінами на web -сайті, якщо зміни до Правил не передбачають іншої дати набуття чинності.

7.12. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнту зрозумілі Правила в цілому і кожен їх пункт окремо, в тому числі суть Правил, їх терміни, умови, відповідальність, обмеження і заборони.

7.13. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що:

 • Пацієнту дозволено використовувати Особистий кабінет лише в цілях і на умовах які безпосередньо передбачені Правилами;
 • використання Пацієнтом Особистого кабінету не на умовах та/або не в цілях які безпосередньо передбачені Правилами Пацієнту заборонено;
 • Пацієнт несе особисту персональну відповідальність за заподіяну шкоду та збитки, із подальшим їх відшкодуванням, Клініці чи/та третім особам, що були заподіяні Пацієнтом шляхом використання Особистого кабінету не на умовах та/або не в цілях які безпосередньо передбачені Правилами;
 • у випадку порушення Пацієнтом даних Правил, Клініка має право в будь-який час, на власний розсуд, без повідомлення Пацієнта, зупинити чи призупинити доступ Пацієнта до Особистого кабінету із видаленням Особистого кабінету Пацієнта.
 • Клініка не несе відповідальності і не відшкодовує шкоду, втрачену вигоду і збитки, які виникли у Пацієнта чи третіх осіб, що виникли в результаті технічного збою роботи обладнання чи програмного забезпечення, яке забезпечує роботу Особистого кабінету.    

7.14. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнту заборонено вхід до Особистого кабінету інших особі у зв’язку із ти,  що Пацієнт не має передбаченого чинним законодавством України прав доступу до інформації про інших осіб, в тому числі медичну та лікарську таємницю і стан здоров’я інших осіб.

7.15. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що спроба Пацієнта входу та/або вхід до Особистого кабінету інших особі є підставою для притягнення Пацієнта до передбаченої чинним законодавством України відповідальності, в тому числі кримінальної.  

7.16. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Клініка здійснює розпорядження і управління Особистим кабінетом, встановлює його склад сервісів, структуру, вигляд, та Клініка має право в будь-який час, на власний розсуд, без повідомлення Пацієнта, зупинити чи призупинити доступ Пацієнта до Особистого кабінету.

7.17. Пацієнт має можливість через Особистий кабінет здійснювати обмін особистими повідомленнями з Клінікою. Повідомлення, яке надіслане Пацієнтом Клініці, через та за допомогою Особистого кабінету, вважається особисто поданим і підписним Пацієнтом, та зазначене повідомлення пацієнта прирівнюється до документа поданого і підписаного особисто Пацієнтом на паперовому носії на адресу Клініки.  

7.18. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що Пацієнту при використанні Особистого кабінету заборонено:

 • використовувати будь які автоматичні чи автоматизовані засоби збору чи використання інформації, яка розташована в Особистому кабінеті, в тому числі для заповнення web- форм;
 • зазначати чи передавати будь яким способом персональні дані, в тому числі контактні дані, інших осіб чи будь які дані інших осіб; 
 • зазначати та/або використовувати, в тому числі для реєстрації, видуману чи завідомо неправдиву інформацію про Пацієнта;
 • реєструвати групу осіб;
 • вчиняти дії по дестабілізації роботи і функціонування Особистого кабінету;
 • вчиняти дії направлені на отримання доступу до керування Особистим кабінетом та/або несанкціонований Клінікою доступу до розділів та інформації;
 • вчиняти будь-які дії, які можуть бути розцінені Клінікою як мережева та/або вірусна атака;
 • надсилати, передавати, відтворювати, використовувати в комерційних цілях, в будь-якій формі, інформацію повністю або частково, отриману в Особистому кабінеті та/або за допомогою Особистого кабінету;  
 • розміщувати та/або використовувати для розміщення чи передачі будь-якої інформації за допомогою та/або використання Особистого кабінету;
 • вчиняти дії направлені на зміну дизайну, вигляду, функціональності Особистого кабінету;

7.19. Пацієнт підтверджує, що він проінформований і згодний з тим, що в Особистому кабінеті використовується технологія ідентифікації із використанням файлів cookies, в тому числі, а саме (включаючи но не обмежуючи): 

 • при доступі Пацієнта до Особистого кабінету через комп’ютер, планшет, смартфон та інший засіб зв’язку, на засіб зв’язку Пацієнта можуть бути записані файли cookies, які в подальшому можуть бути використані для автоматичної ідентифікації Пацієнта в Особистому кабінеті, а також для отримання статистичних даних, в тому числі про кількість використань Особистого кабінету.   
 • у випадку коли Пацієнт не має бажання використовувати файли cookies, Пацієнт має право настроїти  браузер свого комп’ютера, планшета, смартфона та іншого засобу зв’язку, щоб заборонити зберігання і запис файлів cookies. В даному випадку, окремі сервіси Особистого кабінету, що використовують файли cookies, можуть бути недоступні.

7.20. Час вчинення дій Пацієнтом в Особистому кабінеті рахується і фіксується згідно часу другого часового поясу UTC+2 (Київський час).